понеделник, 21 август 2017  |  Вести денес: 61

Што се откри Самоиловата тврдина оваа година?

Заокружени се годинашните активности за археолошки истражувања спроведени покрај источниот и преградниот бедемски ѕид во јужната половина од цитаделата на Самоиловата тврдина во Охрид.

110202270

Поврзани вести

Активностите што се спроведуваа во рамки на Програмата за заштита на културното наследство ги реализираа стручни екипи на Заводот за заштита на спомениците на културата и музеј Охрид.

Притоа се дооткриени градежни структури на еден објект од османлиското средновековие, делови од калдрма со интензивен слој од остатоци од согорување. Евидентиран е богат движен археолошки материјал кој се состои од керамика, монети, делови од оружје, орудија и др.

Пишаните историски извори, преданијата и откриениот движен и недвижен археолошки материјал потврдуваат дека на истражениот простор постоел селамлак на Џеладин-бег, кој бил подигнат во 1808 година, а опожарен околу 1838 година.

Стручни екипи на Заводот и музеј од Охрид ги завршија и активностите за конзерваторско-реставраторски работи на комплексот „Горна порта“. Со проектот, за чија реализација се издвоени речиси девет милиони денари, со акцент на извршување максимални конзерваторски работи и реконструкција на бедемското платно, се спречуваат од понатамошно пропаѓање ѕидовите од подградието на Самоиловата тврдина.

Овие активности претставуваат дел од поголем проект почнат уште во 2001 година.

Најчитани вести