Секс

Што жените најпрво ги привлекува кај мажите?

Што жените најпрво ги привлекува кај мажите?

Истражувањето спроведено на еден британски универзитет откри како машката привлечност повлекува еден сосема неочекуван сегмент. Женското тело реагира на надворешни надразби. Иако сетилото за вид има силно влијание на машко-женската привлечност, еден навидум неважен детаљ најбрзо допира до женскиот мозок и експресно останува забележан во нејзината меморија.Станува збор за машкиот глас.

Истражувањето потврдило дека длабокиот машки глас кој од биолошка страна воедно претставува мажественост и плодност, жената го доживува само во неколку секунди.

Таквиот податок останува во нејзината меморија, што може да влијае на одлуката дали тој маж и е привлечен или не.