Македонија

Странски туроператори и медиуми на манастирот Трескавец

Странски туроператори и медиуми на манастирот Трескавец

Американски и западноевропски туроператори и претставници на специјализирани медиуми за активен туризам денеска ќе го посетат манастирскиот комплекс Трескавец.

Вчера тие беа во потпелистерското село Дихово. Посетите се дел од турата низ регионот ,,Недела на авантури “.

Според она што го имаат посетено и  досега пренесено  забележително е  одушевеност од природните,духовните и културните  потенцијали на Македонија.

Како и од богатата традиција и гостопримливоста на жителите.