Македонија

Студенти ќе ја промовираат Македонија и истражуваат Европа

Студенти ќе ја промовираат Македонија и истражуваат Европа

Дванаесет студенти преку проектот „Патуваме низ Европа“ што се реализира преку граѓанската асоцијација „МОСТ“ од 29 јули ќе патуваат низ Европа за да се запознаат со нивните демократски вредности, народи и култури.

Во текот на еден месец, покрај запознавањето со туѓите култури и народи, македонските студенти ќе ги презентираат и вредностите на Македонија.

Студентите се избрани на јавен конкурс, селектирани според просечната оценка во текот на студирањето, редовност во студирањето и познавањето на странски јазици.

Патувањето ќе почне во Берлин, каде три дена студентите ќе имаат можност да се дружат со своите врсници од регионот.

На студентите им е обезбедена интер раил карта за неограничено патување со воз, патничко осигурување, студентска картичка и финансиски средства на платежна картичка. Доделени им се брошури за промоција на Македонија, донирани од Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, како и брошури за Скопје обезбедени преку Туристичкото биро на Град Скопје.

Проектот се реализира во соработка со „Тутунска Банка“, „Еуролинк Осигурување“, Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот и „Аурора Турс“.

Целта на проектот е студенти од Македонија, преку патување и посети директно да се запознаат со демократските вредности, навики и култури во другите земји и да ги промовираат и доближат тие вредности во Македонија. Ова е седма генерација студенти кои имаат можност да патуваат низ Европа, а во изминатите години повеќе од 100 македонски студенти беа дел од проектот.

„Патуваме во Европа“ е регионален проект во рамки на кој студенти од Македонија, Србија, Косово, Црна Гора, Босна и Херцеговина и Албанија, патуваат и се запознаат со функционирањето на системите во другите држави, а во исто време ги претстават сопствените земји.

Извор МИА