Македонија

Студентите преку трибина ќе се запознаат со правата за заштита на личните податоци

Студентите преку трибина ќе се запознаат со правата за заштита на личните податоци

Трибина на тема „Студентите и нивното право на заштита на личните податоци“ ќе се одржи денеска во организација на Дирекцијата за заштита на личните податоци и Студентскиот парламент на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ .

Целта на трибината е запознавање на студентите за нивните права за заштитита на нивните лични податоци, за улогата и надлежноста на Дирекцијата за заштита на личните податоци, поддршка на студентите во случаи кога нивните лични податоци се злоупотребени, како и презентација на концептот на приватност.

На трибината ќе се направи осврт и на правата на студентите и улогата на Студентскиот правобранител и УКИМ, како и Народниот правобранител како механизам за заштита на правата на студентите.