Македонија

Субвенции за складирање на пченица

Субвенции за складирање на пченица

Земјоделците кои сакаат да ја продаваат пченицата кога ќе постигне повисока цена на пазарот дотогаш можат да добиваат субвенции за дел од трошоците за складирање. Чувањето на родот можат да го направат во сите силоси со кои ќе склучат договори.

Финансиската поддршка за складирање на пченицата за покривање на дел од трошоците се однесува за период од 2 до 6 месеци.

Корисници можат да бидат земјоделци кои претходно имаат поднесено барање за субвенции за пченицата, договор за складирање, и имаат платено 20 проценти од трошоците.

Субвенцијата е 80 отсто од износот  за складирањето или најмногу до 60 денари по тон за еден месец.

Земјоделците за финансиската поддршка треба секој втор месец  да поднесуваат барања до платежната Агенција, а Агенцијата ќе ги исплаќа секој 60 дена.