Македонија

Субвенционирано и вработување на деца без родители

Субвенционирано и вработување на деца без родители

Министерот за труд и социјална политика, Диме Спасов, директорот на Агенцијата за вработување, Влатко Поповски и раководителката на Центарот за вработување на град Скопје, Слободанка Алексовска, утре, во просториите на АВРМ, ќе информираат за субвенционираното вработување и вработување на деца без родители и родителска грижа.