Македонија

Светска Банка: Македонија со највисока стапка на раст годинава

Светска Банка: Македонија со највисока стапка на раст годинава

Според проекциите на Светска Банка, Македонија во 2015-тата има највисока стапка на раст. Највисоки стапки на раст проектирани во 2015 година се 3,2 проценти во Македонија и 3,4 проценти во Црна Гора, а најниски се во Србија – 0,5 проценти.

Во најновиот Редовен економски извештај за Југоисточна Европа на Светска банка, се вели дека економската активност во шесте земји на Југоисточна Европа (ЈИЕ6) забрзува и се очекува раст во просек од 1,8 проценти во 2015 година, споредено со само 0,3 проценти во 2014 година.

Светска Банка: Македонија со највисока стапка на раст годинава
Светска Банка: Македонија со <strong>највисока стапка на раст</strong> годинава

Приватните инвестиции станаа главен двигател на регионалниот раст земјите на ЈИЕ6.

Во извештајот се вели дека како изминува 2015 година, економскиот раст долж регионот е стимулиран од закрепнувањето во домашната побарувачка и развојот на глобалната економија.

Македонија и Црна Гора со најголеми стапки на раст

Највисоки стапки на раст проектирани во 2015 година се 3,2 проценти во Македонија и 3,4 проценти во Црна Гора, а најниски се во Србија – 0,5 проценти.

Македонија и Црна Гора со најголеми стапки на раст
Македонија и Црна Гора со најголеми стапки на раст

Иако заостануваат позади остатокот од земјите во регионот на ЈИЕ6, Србија и Босна и Херцеговина закрепнуваат побрзо од очекуваното, по поплавите од 2014 година.

Закрепнувањето поттикна создавање работни места и вработеноста долж регионот бавно се зголемува, додека Србија и Македонија бележат највисоки стапки на вработеност од средината на 2009-та.