ТОП,Македонија

Телевизиите и радијата да достават ценовници за политичко рекламирање

Телевизиите и радијата да достават ценовници за политичко рекламирање
Сите телевизии и радија кои ќе емитуваат платено политичко рекламирање за време на изборната кампања, најдоцна до 23 октомври треба да ги утврдат и достават ценовниците, во кои цената по секунда за платено политичко рекламирање нема да ја надминува просечната цена на рекламирање пресметана во последните 3 месеци пред денот на распишување на изборите.

Како што соопштува Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги рокот за доставување на ценовниците тече од вчера.

Ценовниците треба да се достават до Агенцијата, Државната изборна комисија, Државниот завод за ревизија и до Државната комисија за спречување на корупцијата. Според Изборниот законик, радиодифузерите се должни до започнување на изборната кампања најмалку двапати да ги објават ценовниците за платено политичко рекламирање на своите програми. За време на изборниот процес не е дозволена промена на ценовниците.

Ценовниците до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги можат да се достават до архивата на Агенцијата или на е-адресата contact@avmu.mk.