Македонија

Тркалезна маса за управувањето колективни станбени згради

Тркалезна маса за управувањето колективни станбени згради

Групацијата за домување со станбен и деловен простор при Стопанската комора на Македонија, во соработка со „Хабитат Македонија“ денеска организира тркалезна маса на тема „Управувањето со колективни станбени згради – можности и предизвици“.

На собирот ќе учествуваат претставници од Регулаторната комисија за домување, Групацијата за домување со станбен и деловен простор при Стопанската комора на Македонија, „Хабитат Македонија“, а поканети се и претставници од ресорните министерства за транспорт и врски, локална самоуправа, претставници на  локалната самоуправа, ЗЕЛС, како и од зградите каде се спроведени активности во рамки на Проектот за енергетска ефикасност.

фото: МИА