Македонија,Економија

ТТК Банка ја проширува деловната мрежа

ТТК Банка ја проширува деловната мрежа

ТТК Банка денес отвори нов шалтер во полошкиот регион, во oпштината Брвеница, како четврта новоотворена деловна единица оваа година. Преку проширување на деловната мрежа и приближување на производите и услугите до крајните корисници, ТТК Банка продолжува да го унапредува своето работење.

Новиот шалтер во општина Брвеница се наоѓа на ул. Маршал Тито бр.94, с. Брвеница и ќе работи од понеделник до петок, од 08 – 16h.

Корисниците на ТТК Банка ќе добијат брза, ефикасна и професионална услуга при извршување на универзалните банкарски активности: платен промет во земјата и странство, менувачко работење, брз трансфер на пари, кредитирање на физички и правни лица, депозитно работење и други.

На територијата на Р.Македонија, ТТК Банка ги опслужува своите корисници во 33 деловни единици: 7 филијали, 22 експозитури, 4 шалтери.

До крајот на годината, Банката дополнително ќе ја проширува деловната мрежа и ќе биде присутна во вкупно 25 општини на територијата на Републиката.