Македонија

УЈП ќе почне со присилна наплата на долговите за радиодифузна такса

УЈП ќе почне со присилна наплата на долговите за радиодифузна такса

УЈП ќе почне со присилна наплата на долговите за радиодифузна такса.

Од Управата ги повикуваат граѓаните кои имаат заостанати долгови за РДТ истите да ги платат во најкраток можен рок, со цел да не се изложуваат на дополнителни трошоци на присилна наплата и блокирање на нивните сметки.

УЈП ќе отпочне со присилна наплата од 15-ти ноември 2015 година кон должниците на оваа јавна давачка.

Како наједноставно да платите Радиодифузна такса? Како да проверите дали имате долгови за РДТ? Повеќе информации за ова на следниот линк.