Македонија

Улиците „Воденска“, „Невенска“ и „Волгоградска“ без вода

Улиците „Воденска“, „Невенска“ и „Волгоградска“ без вода