Македонија

„Улична анкета“ во Скопскиот регион за управување со отпад

„Улична анкета“ во Скопскиот регион за управување со отпад

Граѓаните на специјално поставениот пулт ќе имаат можност да го искажат своето мислење, како и ставовите за проблемите поврзани со управувањето со отпад.

Проектот е инициран од Министерството за животна средина и просторно планирање и финансиран од Европската унија. Досега се реализирани анкети во другите три региони, а предвидена е уште една улична анкета.