понеделник, 24 јули 2017  |  Вести денес: 75

Уште еден ден за доставување барања за субвенции за задругите

Субвенциите за осигурителните полиси за задругарите се повисоки и изнесуваат од 70 до 80 отсто, во зависност од големината на задругата, но не повеќе од три милиона денари на годишно ниво

zemjodelskа zadruga

Поврзани вести

До саботата трае рокот до кој може да се достават барањата за основање и работење на земјоделските задруги.

Во првата година од основањето задругите имаат право за директорот и еден агроном или ветеринар да побараат субвенции во висина од една месечна просечна плата.

Финансиската поддршка е неповратна, а средствата се предвидени за основањето и за работењето на регистрираните земјоделски задруги.

Субвенциите за осигурителните полиси за задругарите се повисоки и изнесуваат од 70 до 80 отсто, во зависност од големината на задругата, но не повеќе од три милиона денари на годишно ниво. Барањата се доставуваат секои три месеца, а првиот рок е до 15-ти април годинава.

Досега во Македонија се запишани 29 земјоделски задруги, од кои 24 од мал и пет од голем обем, со вкупен капацитет од 870 хектари обработлива површина, 260 пчелни семејства, 450 говеда, 250 овци и 200 кози.

Најчитани вести