Македонија

Валандово доби Дневен центар за деца со пречки во развојот

Валандово доби Дневен центар за деца со пречки во развојот
Валандово доби Дневен центар за деца со пречки во развојот

Министерот за труд и социјална политика, Диме Спасов и градоначалникот на општина Вaландово, Николчо Чурлиновски го отворија првиот Дневен центар за деца со пречки во развојот во Валандово.

„Министерството за труд и социјална политика во соработка со Општина Валандово изнајде средства со инвестиција од 1.500.000 денари да го отвориме овој дневен центар. Од сега па натаму децата со пречки во развојот ќе имаат постојана грижа, ќе имаат можност да напредуваат и развијат своите способности. Ќе имаат поддршка од дефектолог и од стручните лица од Центарот за социјални работи од Валандово, поддршка за напредок и развивање за нивна социјализација и дружење во рамки на овој дневен центар”, рече Спасов.

ds1

Целите на Министертсвото за труд и социјална политика, како што изјави Спасов, се континуирано да се развива мрежата на Дневни центри за деца и лица со пречки во развојот се со цел во секоја општина во Република Македонија да се создадат еднакви можности за сите за згрижување на најранливата категорија на деца, децата со пречки во развојот.

ds2

“Би сакал да му честитам на градоначалникот за неговата поддршка и разбирање и општината да се вклучи со финансиски средства  за опремување на објектот за со заедничка инвестиција на Министерството за труд и социјална политика и општината да го отвориме овој Дневен центар” истакна Спасов и посочи дека министерството и понатаму ќе продолжи со континуирана грижа за оваа категорија на граѓани, со континуирано зголемување и подобрување на услугите кои ги нудат центрите за социјална работа така и со реализација  на паричните помошти насочени за оваа категорија на лица.“

ds3

Градоначалникот на Вландово, Чурлиновски истакна дека капацитетот на дневниот центар е за 20 деца иако засега има околу 10 деца кои ќе го посетуваат, при што се заблагодари и на министерот за труд и социјална политика и на Владата на Република Македонија за отворање на дневниот центар.