Македонија

И вчера не е издадена ниту една потврда за барање азил

И вчера не е издадена ниту една потврда за барање азил

Во текот на вчерашниот ден не се издадени нови потврди за искажана намера за поднесување барање за признавање право на азил, сооптштуваат од МВР.

Од 1 јануари до 11 март оваа година се издадени потврди на вкупно 89.623 странски државјани, од кои 35.381 се од машки пол, 19.617 се од женски и 34.399 се деца кои го придружуваат носителот на потврдата, како и уште 226 деца кои патуваат без родител.

Според државјанството на лицата на кои им се издадени потврди, најбројни се државјаните на Сирија-44.734, Авганистан-26.546 и Ирак-18.337.

До Секторот за азил од почетокот на годинава до 11 март барање за признавање на право на азил поднеле 29 лицa, од кои 22 од Сирија и седум од Авганистан, врз основа на претходно издадена потврда за искажана намера за поднесување на барање за признавање на право на азил.