Секс

Видео: Електричен кондом за подобро уживање

Видео: Електричен кондом за подобро уживање

Компанијата Пир и Квитмајер измисли нов модел на кондом, кој ќе има тенки електрични водови кои ќе пружат различни интензитети на сензација.

Мажите со овој кондом ќе можат да управуваат по пат на различни интернет интерфејсови, што малку и ги отежнува работите знаејќи дека ќе треба да ја поместуваат волтажата, која е поврзана со интернет и тоа ќе треба да го прават во текот на сексуалниот однос.