Магазин

ВИДЕО: Колкав пат поминува секој мејл пред да стигне до нас?

ВИДЕО: Колкав пат поминува секој мејл пред да стигне до нас?

Иако се чини дека мејловите кои ги испраќаат стигнуваат веднаш, но тоа и не е баш така. Од неодамна и самите можете да ја следите маршрутата на својата пошта благодарени на апликацијата Email Miles на Јохан Брукер Кохен.

Апликацијата функционира на таков начин што преку помош на ГПС ја следи локацијата од која пораката е испратена и нејзиното одредиште. Потоа се пресметува вкупната оддалеченост која се прикажува на екранот.