Македонија

ВИДЕО: Пешевски: Со макотрпна работа до повеќе работни места и економски раст

ВИДЕО: Пешевски: Со макотрпна работа до повеќе работни места и економски раст

Прв се обрати вицепремиерот Владимир Пешевски кој говореше за поволната бизнис клима во Македонија и за тоа дека за да се постигнат успесите кои ги имаме денес била спроведена макотрпна работа.

-Главната цел на секоја држава е да постигне што поголем степен на вработеност и економски раст. Никаде нема да најдете едноставно решение како да се стигне до таа цел, проблемот е сложен. Во суштина се сведува на многу работа, знаење и посветеност. Суштината е и во карактерот на луѓето кои се бават со економските политики.  Суштината е креирање на инвестиции. Не е едноставно да создадеш поволна инвестициска клима. Треба да се детектираат проблемите и да се работи на подобрување на инвестициската клима. Ние со години работиме на многу фронтови. Не постои едноставно решение. Има многу аспекти и психолошки и кадровски политики, како и законски решенија. Капиталот, инвестициите бараат стабилно опкружување. Капиталот најмногу бара сигурност или предвидливост на она што ќе се случува. Од тие причини, бевме прво посветени на макроекономската стабилност. Секоја одговорна влада треба тоа да го има како императив. Потребно е стабилно опкружување кое носи инвестиции, истакна Пешевски.

Намалувањето на даноците, секако е еден од клучните чекори кои доведоа до успех.

-За Македонија во 2006-та кога инвестициите стагнираа, беа потребни стимулативни мерки. Рамниот данок и намалувањето на данокот значи отворање на белите дробови да вдишат капитал. Се покажува дека дава резултат. Макроекономско опкружување е многу важно, значајна е даночна политика, бизнис клима е важна. Привлекување на странски инвестиции и креирање на поволна клима за домашните компании исто така е многу важно. Сите овие мерки заедно мора да се гледаат комплементарно, да се работи посветено, да се вклучат сите чинители за да може да се креира поволна клима. Ефектите се последица на многу мерки и политики, истакна вицепремиерот.