Магазин

Видео: Зошто пламените јазици немаат сенка?

Видео: Зошто пламените јазици немаат сенка?

На училиште не учеа дека телата, кога се осветлени, оцртуваат сенка. Но, има еден исклучок – пламенот, пишува бугарскиот портал „Љубопитно“.

Сенката секогаш се појавува на некоја одредена површина (ѕид, под), кога помеѓу истата и изворот на светлина стои предмет или тело, коешто блокира дел од зраците светлина. Но, ако тоа тело самото е извор на светлина, на пример – огнот, тоа нема да оцрта сенка на површината. Кога едно тело доволно ќе се загрее, тоа испушта светлина како последица на процесот на горење. И додека таа светлина не создава сенка, самиот предмет, или тело, односно изворот којшто гори – создава сенка.

За да би можеле да ја видиме сенката на пламенот, нам ни треба извор на светлина посилен од пламенот, на пример Сонцето. Ако запалиме свеќа и ја држиме високо пред ѕид или над под осветлен од Сонцето, ќе ја видиме сенката на пламенчето.