Магазин

Видете вистински дијамант во Зоолошката градина во Скопје

Видете вистински дијамант во Зоолошката градина во Скопје

Во едукативниот центар на Зоолошката градина во Скопје денеска ќе се одржи предавање за „Природните кристали и минерали, како еден од најскриените делови од природата, но истовремено можеби и нафасцинантниот во поврзаноста со животинскиот свет“.

Светот на минералите и кристалите изобилува со вариетите на бои, форми и нивни комбинации.

Ќе се одржат две предавања и тоа од 11:00 до 12:00 часот и од 17:00 до 18:00 часот. Присутните ќе имаат можност да видат и да допрат природен (вистински) дијамант, но и да добијат одговор како природата можела да создаде такви совршени геометриски форми, видливи и кај  кристалите на кубичен пирит, горски кристал и галенит од Пробиштип. Ако животот на човекот е околу 100 години, генезата и „животот“ на природните кристали се мери со стотици милиони години.

Метаморфните карпи, во кои е создаден минералот на Македонскиот Рубин се од прекамбриоумскиот период кој е најстариот во животот на нашата планета и завршил пред околу 600 милиони години.