Македонија

Вкупно 15.353 матуранти полагаа странски јазик

Вкупно 15.353 матуранти полагаа странски јазик

Денес во сите средни училишта во Република Македонија се реализираше екстерниот испит по странски јазик од државната матура.

И оваа година најголем број од матурантите го избраа да го полагаат испитот по англиски јазик, односно 15.353 ученици. Додека пак германски јазик полагаа 197 ученици, француски јазик 114, а руски јазик 32.

Испитниот материјал, како што информираат од Државниот испитен центар, до сите училишта беше доставен навремено и испитите се реализираа согласно пропишаните правила и процедури.

Во процесот на реализација на матурата во училиштата беа ангажирани околу 1.400 наставници – тестатори и 200 набљудувачи.

Ве информираме дека на 15 јуни ќе се полагаат испитите по предметите: филозофија, бизнис, физика, хемија, историја, биологија и естетика.