Македонија

Вкупно 400 парцели за „Купи куќа за млади“ во општина Аеродром

Вкупно 400 парцели за „Купи куќа за млади“ во општина Аеродром

Општина Аеродром ги изработува ДУП-овите во Долно и Горно Лисиче за проектот „Купи куќа за млади“.

Градоначалникот Коневски истакна дека во однос на Деталниот урбанистички план кој се однесува на куќи за проектот „Купи куќа за млади“ во општината се работат повеќе детални урбанистички планови: еден во Долно Лисиче и два во Горно Лисиче.

Посочи дека во Долно Лисиче, општина Аеродром е инвеститор на тој детален урбанистички план и веќе е во фаза на реализација, а очекува дека за две недели ќе биде изложен на јавна анкета.

Според Коневски, се работи за детален урбанистички план кој треба да опфати околу 200 куќи кои се на државно земјиште. Во врска со другите два детални урбанистички плана во Горно Лисиче, истакна дека тие се работат од страна на Министерството за транспорт и врски.

Нагласи дека вкупната бројка на куќи во овие два детални урбанистички планови е околу 400 куќи (200 во Долно Лисиче и 200 во Горно Лисиче) за овој проект.

Очекувам тие детални урбанистички планови до крајот на оваа година да бидат донесени и да можеме да почнеме со реализација на овој проект во општината, рече Коневски. Индустриска зона има на патот меѓу Долно и Горно Лисиче. Тоа е повеќе од 20 хектари. Се работи за приватно земјиште. Веќе се градат индустриски капацитети за лесна индустрија, додаде Коневски.

Во врска со индустриската зона, тој додаде дека веќе постои една меѓу Долно и Горно Лисиче покрај патот каде веќе има фирми.