Македонија

Владата ќе кофинансира отворање на специјализирани продавници за вино

Владата ќе кофинансира отворање на специјализирани продавници за вино

Владата на Република Македонија ќе кофинансира отворање и работа на унифицирани и специјализирани продавници за вино. Идејата за овој проект потекна од бизнис заедницата, а самиот проект е дизајниран и се спроведува во соработка со претставниците на винариите во Република Македонија.

Како што информираше денска на прес-конференција владиниот портпарол Александар Ѓорѓиев, суштината на владината финансиска поддршка се содржи во покривањето на значителен дел од трошоците за опремување на продавниците, за закуп на простор за продавниците и за вработувања на работници, трошоци кои ќе ги направат компаниите кои ќе отворат ваков тип на специјализирани продавници за вино.

– Затоа сакаме да информираме дека од страна на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој е објавен јавен повик за доставување на барања за воспоставување и работа на овие унифицирани специјализирани продавници. Јавниот повик трае до 30 ноември 2014 година, а право да учествуваат имаат сите правни лица регистрирани согласно Законот за трговски друштва, Законот за угостителство и кои ќе ги исполнат условите согласно Законот за трговија, посочи тој.

На овој јавен повик може да се аплицира за предвидената владина финансиска поддршка за отворање на 10 продавници за вино во следните градови: Скопје две продавници, а во Охрид, Берово, Кавадарци, Штип, Струмица, Прилеп, Битола и Крушево по една продавница.

Финансиската поддршка на Владата ќе се однесува на покривање на следните трошоци за компаниите:

-Владата ќе покрие 50% од трошоците за внатрешното опремување на продавницата, со исклучок на инвестициите за помошни и санитарни простории, но не повеќе од 1.500.000 денари по единица продавница;

-Владата ќе покрие 50% од трошоците за закупнина за просторот во кој ќе функционира продавницата, и тоа во период од 3 години, но не повеќе од 30.000 денари месечно или околу 500 евра месечно по единица продавница;

-Владата ќе обезбеди и плати за вработување на две лица во овие продавници и тоа во период од 3 години, и тоа во висина од просечната плата по лице месечно, значи две просечни плати месечно по единица продавница.

За продавниците веќе претходно од страна на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство беше презентирано и идејното решение за тоа како треба да изгледа ентериерот на овие продавници.

Сите продавници кои ќе бидат финансирани во рамки на овој проект е потребно да бидат со квадратура од 30 до 100 метри квадратни и да имаат изглед согласно презентираното идејно решение на ентериерот, а пожелно е да бидат лоцирани во централните градски подрачја на наведените градови.

Сите заинтересирани субјекти барањето за користење на средства заедно со листата на потребни документи, упатството за  корисниците и мастер проектот со ентериерно решение и бренд идентитетот, може да ги подигнат од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој или од веб страната на агенцијата  www.ipardpa.gov.mk.