Македонија

Владата нуди поволности за изградба на градинки и домови за стари лица

Владата нуди поволности за изградба на градинки и домови за стари лица

Владата на Република Македонија денескабќе одржи прес-конференција на која ќе говори Александар Ѓорѓиев, портпарол на Владата на Република Македонија.

Тема на прес-конференцијата е проектот за поволности за изградба на домови за стари лица и детски градинки.

Прес-конференцијата ќе се одржи во просториите на Владата на Република Македонија со почеток во 11:45 часот.