Македонија

Во АЕК најмногу поплаки за високи сметки, мобилна телефонија и интернет

Во АЕК најмногу поплаки за високи сметки, мобилна телефонија и интернет

Според директорот на АЕК Сашо Димитријоски,  поплаките за сметки од граѓаните најчесто се неоправдани. – Оправдувањата се дека некој ненамерно вклучил  интернет, односно дека сметките се направени ненамерно, рече Димитриоски денеска на прес-конференција, одговарајќи на новинарски прашања.

Во контакт  центарот 190 на АЕК лани имало 8.410 повици, за 982 е поведена постапка за спор, а повеќе од 85 проценти од споровите се  затворени.

Анализите на АЕК  покажуваат дека 20 проценти од пријавите се за услуги во говорната мобилна телефонија, а на второ место се споровите за интернет услугите во мобилната телефонија со околу 18 проценти.

Можеме да констатираме дека покриеноста со сигнал и квалитетот на сигнал е поле кое треба и  понатаму да се унапредува за корисниците да добијат услуга од која навистина ќе бидат задоволни, истакна Димитријоски, посочувајќи дека барањата за квалитетни услуги  за мобилен интернет покажуваат дека граѓаните во Македонија се повеќе користат интернет не само во воообичаената комуникација, туку и во бизнисот.

На роаминг услуги во мобилната телефонија отпаѓаат само 5,5 проценти од споровите, што, според Димитријоски, е резултат на активностите што АЕК ги презела изминатите години. Во услови на зголемени патувања на граѓаните, бројот на приговори е намален за 39 проценти во 2016 година во споредба со 2015 година.

Во 2015 година АЕК ги обврза  операторите да ги известуваат корисниците со СМС за надминати 1.000 денари во дата роаминг и 3.000 денари за разговори, со што се навремено известени за евентуално настанување високи  сметки во роаминг или се избегнуваат како резултат на случај на невнимателност на корисниците, потсети директорот на АЕК.

Контакт центар во АЕК функционира од мај 2010 година со цел да се обезбеди подобра комуникација со корисниците на телекомуникациски услуги. Анкетата на Агенцијата покажала дека свесноста на корисниците за контакт центарот 190 е зголемена, односно од 2,2 проценти од испитаниците на 8,4 проценти во минатата година.

На бројот 190  сите корисници на услугите на телекомуникациските оператори можат да пријават евентуални проблеми со она што е во доменот на електронските комуникации: мобилната и фиксна телефонија, мобилeн и фиксeн интернет и телевизијата во земјава.