Македонија

Во дебарско бесплатна бања и викенд искористиле над 360 пензионери

Во дебарско бесплатна бања и викенд искористиле над 360 пензионери
Поволностите од владиниот проект за бесплатна бањско климатска рекреација и бесплатен туристички викенд, досега ги исползувале над 360 пензионери од општините Дебар и Центар Жупа.

Бесплатниот туристички викенд, како дел од владиниот проект, го искористиле 44 пензионери од двете општини.

Претседателот на здружението на пензионери Дебар-Центар Жупа Џавит Карпузи вели дека пензионерите од двете општини се повеќе од задоволни за грижата што Владата ја посветува на оваа категорија на граѓани.

Задоволство од реализаицијата на проектот искажуваат и во управата на Дебарски Бањи-Цапа бидејќи средствата остварени по овој основ се добредојдени и се насочуваат кон осовременување на капацитетите во двата бањски локлитети, Косоврасти и во Бањиште.