Македонија

Во јануари просечната нето-плата 21.828 денари

Во јануари просечната нето-плата 21.828 денари
Инженерка и инвеститор „лапнале“ милиони преку измами

21.828 денари е просечната исплатена нето плата во вработен во јануари, што претставува за 2,3 отсто поголема плата во споредба со истиот месец минатата година.

Просечната бруто-плата, пак, е 32.051 денари и е повисока за 2,6 отсто. Во јануари годинава 1,3 отсто од вработените не примиле плата.

Според податоците на Државниот завод за статистика, зголемувањето на нето платата се должи пред се на повисоките исплатени плати во секторотите  Други услужни дејности (8,4%), Уметност, забава и рекреација (6,7%) и Дејности на здравствена и социјална заштита (6,1%).

Намалување на просечната месечна исплатена нето-плата во однос на претходниот месец, е забележано во секторите Стручни, научни и технички дејности (18,2%), Земјоделство, шумарство и рибарство (7,7%) и Преработувачка индустрија (7,1%).

Зголемувањето на просечната месечна исплатена бруто-плата по вработен, пак, е резултат на повисоките плати во секторите Други услужни дејности (8,3%), Уметност, забава и рекреација (7,8%) и Дејности на здравствена и социјална заштита (6,4%).

Намалување на просечната месечна исплатена бруто-плата во однос на претходниот месец има во секторите Стручни, научни и технички дејности (14,9%), Земјоделство, шумарство и рибарство (7,6%) и Преработувачка индустрија (6.9%).