Македонија

Во Кочанско ќе се гради спомен парк посветен на Никола Карев

Во Кочанско ќе се гради спомен парк посветен на Никола Карев

Одлуката ја верификуваа и Советите на општините, кои со заеднички средства ќе започнат да ја реализираат оваа идеја со што сегашниот споменик на Карев кај месноста Свиланово, ќе прерасне во спомен обележје со многустрано значење.

На последната седница на Советот на општина Кочани донесовме одлука за изведување градба на спомен обележје на Никола Карев кај меноста Свичаново во општина Кочани. Спомен обележјето ќе се протега на површина од 1.500 метри квадратни и ќе располага со повеќе содржини од кои посетителите ќе ја учат историјата и револуционерната идеја на Карев. Воедно, спомен обележјето ќе биде убаво место за престој на групи посетители, научни екскурзии и истражувачки програми, истакна Ратко Димитровски, градоначалник на општина Кочани.

Финансиките средства за градба и уредување на просторот општините Кочани, Пробиштип и Чешиново-Облешево ќе ги обезбедат од сопствени извори. Се очекува спомен обележјето да биде готово за шест месеци.