Македонија

Во октомври 72,7 отсто од потрошената струја од домашни извори

Во октомври 72,7 отсто од потрошената струја од домашни извори

Според податоците на Државниот завод за статистика, 72,7 отсто од потрошената електрична енергија е од домашни извори, а 93,1 отсто од вкупната потрошувачка на јаглени се употребени за производство на струја.