Македонија

Во Штип јавна расправа за справување со отпад во ИПР

Во Штип јавна расправа за справување со отпад во ИПР

Штип беше домаќин на јавната расправа по Нацрт извештајот за стратегиска оценка на животната средина од спроведувањето на регионалниот план за управување со отпад во Источно-планскиот регион (ИПР).Градоначалникот на Штип, пИлчо Захариев истакна дека овој проект што се финансира преку ИПА програмата на ЕУ е вреден 50 милиони евра и се однесува за 11 општини од ИПР вклучувајќи го и Свети Николе.

„Заштитата на животната средина е пресудна за здравјето на луѓето и живиот свет. Јавната расправа ќе покаже кое решение е најприфатливо за ИПР, за да има најсоодветна депонија за регионот. Локацијата не е толку важна колку што е важно да имаме здрава средина. Тука со нас е тим лидерот од Кипар каде постои современ начин на справување со отпадот. Планетата земја е една и единствена и затоа треба да ја чуваме,“ изјави во своето обраќање градоначалникот Захариев.

Теофонис Лолос од Кипар кој е координатор на овој меѓународен проект рече дека истиот веќе е во завршна фаза и сега бил процесот на јавна расправа која треба да одговори на прашањето која варијанта е најдобра за ИПР во врска со справувањето со отпадот, односно да се избере најсоодветното решение кое ќе биде прифатливо и за ЕУ.