Македонија

Вработени 10 жени Ромки преку проект на МЦЖП Шелтер центар

Вработени 10 жени Ромки преку проект на МЦЖП Шелтер центар

Десет жени Ромки се вработија со помош на проектот „Поддршка за инклузија на жените Ромки и жените од другите етнички малцинства на пазарот на труд“, во организација на Македонски центар за женски права Шелтер центар.

Оваа бројка е половина од вкупно 20-те жени од маргинализирани заедници во Скопје, кои се дел од проектот.

– Нашата цел да и помогнеме на оваа категорија жени успешно се остварува и во другите два града каде проектот се спроведува – Куманово и Битола. Задоволството е огромно кога некому му помагаш да најде излез во животот, и пресреќна сум што резултатите се видливи: жените се интегрираат на пазарот на труд, вели Даниела Дабеска, директор на МЦЖП Шелтер центар.

За само неколку месеци, почнувајќи од април, дел од оваа маргинализирана група веќе се вработи, а останатиот дел одлучија да се надградуваат преку бесплатни курсеви за компјутери и англиски јазик, овозможени во соработка со Агенцијата за вработување.

За овие жени најголемо задоволство е што полека успеваат да ги разбијат бариерите, некои и самите си ги поставиле чувствувајќи се дискриминирани и неконкуретни на пазарот на труд. Важно е да им се даде ветер во грб.

Инаку проектот е финансиран Европска  Унија и е во партнерство со ромска организација ДРОМ од Куманово и со Агенцијата за вработување на Македонија.