Македонија

Втора фаза од селекцијата на кадидати за полицајци

Втора фаза од селекцијата на кадидати за полицајци

Втората фаза од селекцијата за прием на кандидати за полициски службеници денеска ќе се одржи во касарната во населбата Ѓорче Петров.

Предвидено е да се спроведат проверки на физичката подготвеност на дел од пријавените кандидати.