Македонија

За 24 часа издадени 985 потврди за азил

За 24 часа издадени 985 потврди за азил
За 24 часа издадени 985 потврди за азил

Од 28 до 29 август, издадени се потврди на вкупно 985 странски државјани, од кои, 659 се од машки пол, 154  се од женски, 124 се деца кои го придружуваат носителот на потврдата, како и уште 48 деца кои патуваат без родител, на кои издадена е потврда за искажана намера за поднесување на барање за признавање на право на азил.

Според државјанството на лицата на кои им се издадени потврди за азил, најбројни се државјаните на Сирија-756, Ирак–94, Авганистан – 71, Пакистан – 40, Палестина – 4, додека другите се во помал број.

Во периодот од 19.06.2015 до 29.08.2015 година, издадени се потврди на вкупно 50.268 странски државјани, од кои, 34.684 се од машки пол, 6.917 се од женски, 7.789 се деца кои го придружуваат носителот на потврдата, како и уште 878 деца кои патуваат без родител, на кои им е издадена потврда за искажана намера за поднесување на барање за признавање на право за азил.

Според државјанството на лицата на кои им се издадени потврди, најбројни се државјаните на Сирија-40.895, потоа Авганистан-2.410, Ирак-2.323, Пакистан-1.533, Палестина-648, Сомалија-564, Бангладеж-349, Конго-310, Нигерија-188, Камерун-157 Еритреја-142, Етиопија-109, додека останатите се во помал број.

Во периодот од  28.08.2015 до 29.08.2015 година до Одделението  за азил не се поднесени  барања  за признавање на право на азил врз основа на претходно издадена потврда за искажана намера за поднесување на барање за признавање на право за азил.

Досега поднесени 49 барања за азил

Од започнувањето на издавањето на потврдите до 29.08.2015 година до Одделението  за азил се поднесени 49 барања  за признавање на право за азил врз основа на претходно издадена потврда , при што 36 барања се од државјани на Сирија, од нив 10 за деца, потоа три барања од државјани од Пакистан и Авганистан од нив четири се деца кои го придружуваат родителот, по две барања од државјани од Мароко, Алжир и Ирак (едно од барањата е за деца) и едно барање од државјанин на Египет.