Македонија

Заврши реконструкцијата на манастираскиот комплекс во Зрзе

Заврши реконструкцијата на манастираскиот комплекс во Зрзе

Заврши реконструкцијата на манастирскиот комплекс „ Св. Преображение“ во село Зрзе, Прилепско, соопшти Министерството од култура.

Согласно проектот за заштита на овој значаен споменик на културата изработен од стручните служби од Заводот за заштита на спомениците на културата и музеј –Прилеп беше извршена реконструкција и внатрешно уредување на Монашкиот конак во кој е предвидено да се смести работилницата за иконопис, копаничарство и други дејности кои се негуваат во монашкото братство. Во монашкиот конак согласно проектот, беше реконструирана и магерницата. Исто така беа преземени активности и за конзервација, реставрација и делумна реконструкција на кулата до влезната порта, како и делумна реконструкција на севео-источниот бедем. На крајот во рамки на завршните активности за заштита на манастирот „Свето преображение“ беше реализирана изведбата на Горна порта како и партерно уредување на целиот манастирски комплекс.

WP_20141127_025

Претходно на оваа локација беа спроведени големи археолошки истражувања, кои резултираа со пронаоѓање на монашка населба од втората половина на IX век во бигорната карпа и ранохристијанска базилика од V век, што го определува Зрзе како културен центар уште од најраните пројави на христијанството на територијата на Република Македонија. Паралелно со реконструктивните зафати во состав на манастирскиот комплекс „Зрзе“, Јавното претпријатие за државни патишта го изгради и локалниот пат кој води до овој значаен културен и верски објект.