Македонија

Зголемен прометот во трговија на мало

Зголемен прометот во трговија на мало

Во секторот трговија на мало со непрехранбени продукти, освен гориво во септември 2016 година, во однос на септември лани се бележи номинално зголемување за 17.6 проценти, а реално за 17.6 отсто.

Според денеска објавените индекси на прометот во секторот трговија на мало, освен трговија со горива во септември 2016 година, во однос на септември лани има номинално зголемување за 15.6 проценти, а реално за 15.5 отсто.