Економија

Зголемена довербата во трговијата на мало

Зголемена довербата во трговијата на мало

Довербата во трговијата на мало во четвртото тримесечје од 2015 година е зголемена за 0,3 процентни поени во однос на претходното тримесечје, а за 1,1 процентен поен во однос на истото тримесечје од претходната година, оцениле раководителите на деловните субјекти.

Според податоците на Државниот завод за статистика, економската состојба на деловните субјекти во четвртото тримесечје од 2015 година е поповолна во однос на претходното тримесечје, како и во однос на четвртото тримесечје од 2014 година. Се очекува дека ќе биде поповолна и во наредните две тримесечја. Количината на залихите, пак, е зголемена во однос на претходното тримесечје.

Финансиската состојба во четвртото тримесечје од 2015 година е поповолна во однос на третото тримесечје, оценката за очекуваните порачки за наредниот период е дека тие ќе се намалат, а очекувањата за бројот на вработените е дека ќе биде зголемен.

Продажните цени во четвртото тримесечје од 2015 година се зголемиле во однос на претходното тримесечје, а очекувањата за продажните цени во наредните три месеци се дека ќе бидат намалени.

Најголемо влијание врз ограничувањето на економската состојба на деловните субјекти во текот на четвртото тримесечје од минатата година имале слабата побарувачка на купувачите со 24,4 отсто, зголемена конкуренција со 16,4, зголемената понуда на пазарот со 14 и нема со 9,7 отсто.