АХВ: Се повлекува од продажба уште еден производ

Агенцијата за храна и ветеринарство утрово соопшти дека операторот со храна КС ГРОУП ДОО, врши отповикување на следниот производ:

Назив на производот: Dragon Superfoods/IN SHAPE MIX
Сериски број/лот: 23275
Датум на производство и рок на употреба: 02.04.25
Причина за отповикување: Небезбеден производ поради присуство на Bacillus cereus и мувла.

Производител: Smart Organic AD
Увозник во РСМ: КС ГРОУП ДОО
Дистрибутер во РСМ: КС ГРОУП ДОО