Анкета: Двојна предност на ВМРО-ДПМНЕ пред СДСМ во ИЕ 1 и ИЕ 5

Според анкетата направена за МРТ 1 и презентирана во емисијата „Објектив“ за претстојните парламентарни избори во Македонија во ИЕ 1, 20.6% се изјасниле за ВМРО-ДПМНЕ наспроти 10,4% за СДСМ, за политичката партија ДУИ 6.7%, ЕСП 4,3%, АА 1,4%, Левица 4,5%, Знам 2.9%, друга 1,8%, додека пак 16,8% се изјасниле дека нема да поддржат ниедна партија, не сакаат да кажат 15,1%, Не знам / Немам одговор 15.4%.

На прашањето која партија сметате дека ќе победи на парламентарните избори во ИЕ 1 анкетираните одговориле дека ниедна 9.0%, не сака да каже 7.7%, не знам / немам одговор 26.2%, СДСМ 8.3%, ВМРО-ДПМНЕ 28.1%, ДУИ 5.9%, ЕСП 4.5%, АА 1.6%, Левица 4%, Знам 3.5% и друга 1.2%

Додека пак за претстојните претседателски избори во Македонија во ИЕ 1 својот глас за претседателскиот кандидат од СДСМ би го дале 9.7%, за кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ 19.4%, за кандидатот на ДУИ 6,6%, за кандидатот на ЕСП 4,4%, за кандидатот на АА 0.7%, за кандидатот на Левица 4,3%, за кандидатот на движењето Знам 3,6%, друг 0.2%, ќе се определат откако партиите ќе ги соопштат кандидатите 8.0%, ниеден 16%, не сака да каже 12.8% не знае или немале одговор 14.3%.

На претстојните парламентарни избори во ИЕ 5 според анкетата за ниедна партија би гласале 18.6%, не сака да каже 16,7%, не знам / немам одговор 14.2%, СДСМ 13,6%, ВМРО-ДПМНЕ 19.8%, ДУИ 6.1%, ЕСП 2.1%, АА 2.8%, Левица 2.9%, Знам 2.0%, друга 1,2%.

Во однос на тоа која партија ќе победи анкетираните во ИЕ 5 за ниедна рекле 5,9%, не сакале да кажат 5.1%, не знам / немам одговор 29.9%, СДСМ 14.2%, ВМРО-ДПМНЕ 28.4%, ДУИ 6.1%, ЕСП 1.9%, АА 2.5%, Левица 2.7%, Знам 2.0%, друга 1.3%.

Во ИЕ 5 за претседателски кандидат од СДСМ би гласале 14.3%, ВМРО-ДПМНЕ 20.1%, ДУИ 6.9%, ЕСП 2.1%, АА 2.7%, Левица 3.4%, Знам 2,4%, ќе се определам откако партиите ќе ги соопштат кандидатите 9.7%, за друг 0.5%, за ниеден 14.2%, не сакаат да кажат 8.6, не знаеле или немале одговор 15.1 процент од испитаниците.