Болниците во Штип, Битола и Тетово ќе станат регионални центри

Болниците во Штип, Битола и Тетово ќе станат регионални центри

Болниците во Штип, Битола и Тетово  ќе станат регионални центри каде ќе бидат упатувани најголем број од пациентите коишто живеат надвор од главниот град. Во моментов Министерството за здравство работи на зајакнување на капацитетите во повеќе различни специјалности во овие и во општите болници низ државата.

Министерот за здравство посочи дека од почетокот на годинава досега се креирани 28.219 упати од  јавни здравствени установи  од другите градови кон клиниките во Скопје и Градската општа болница во Скопје.

Врз основа на овие податоци, појасни Тодоров, Министерството изготви детални анализи на потребите од зајакнување на одделни специјалности на ниво на болниците.

– Првично ќе ги опфатиме клиничките болници, како регионални медицински центри кон кои гравитираат жителите на целиот регион, а потоа постепено ќе ги опфатиме и сите општи болници низ државата, рече Тодоров.

Примената на оваа практика ќе почне од Клиничката болница во Штип, која се грижи за здравјето на 250 илјади жители  од источниот регион и претставува регионален центар на територијата на источна Македонија.