Бугарија ќе финансира проекти за развој во седум држави

Владата на Бугарија одобри склучување договори за обезбедување финансиска помош за проекти за Србија, Украина, Молдавија, Македонија, Ерменија, Виетнам и Косово.

Финансирањето е во вкупна вредност од 634.372 лева.

Парите се насочени за зголемен квалитет на образованието и гарантирање пристап во услови на мултикултурна средина во државите партнери. Проектите ќе помогнат и за разработување мерки за зголемени капацитети на малите и средни претпријатија, помагање на демократски процеси и изградба на активно цивилно општество преку фокус на активности на млади лица.