Колумни

ВИСТИНАТА, темелна вредност на сите вистински вредности (модел за отпор против либералниот антихристов глобализам)

Многу често се среќава во разни православни христијански средини, а особено во посткомунистичките општества, да се говори и пишува...