Девизните резерви во јануари 3,77 милијарди евра

Девизните резерви на крајот на јануари годинава изнесувале 3.775,6 милиони евра, соопшти Народна банка.

Најголем дел од девизните резерви се пласирани во хартии од вредност (75,2%), по што следуваат валутите и депозитите (14,4%) и монетарното злато (10,3%).