Домашното производство покрило 76,4 отсто од потрошената струја во јануари, информира ДЗС

Според податоците на Државниот завод за статистика, во јануари годинава во земјава се потрошени 777 650 МWh електрична енергија, 44.243 мил. нм3 природен гас, 397 123 тони јаглен и 80 929 тони нафтени продукти.

Бруто-домашното производство на електрична енергија учествува со 76.4 % во бруто-домашната потрошувачка на
електрична енергија, додека 99.4 % од вкупната потрошувачка на јаглен се употребени за производство на електрична
енергија.