Ќе спроведе ли Украина општа мобилизација во март?

Мобилизацијата во Украина се интензивира.

Врховната Рада во првото читање го усвои предлог-законот за мобилизација, но второто читање, закажано за 21 февруари, не се одржа. Затоа мобилизацијата во Украина сѐ уште се одвива како и досега, во согласност со сегашното законодавство.

Доколку нацрт-законот биде усвоен, мобилизацијата во Украина ќе се интензивира.

Во моментов мобилизацијата на мажите за време на воена состојба се врши согласно нормите пропишани со закон. Откако мажот ќе добие покана, тој мора да се подложи на воено медицински контроли. Во принцип, мажи кои се сметаат за соодветни за воена служба се:

18-60 години со борбено искуство;
27-60 години без борбено искуство;
со статус „соодветни“ во мирно и воено време;
со статус „неподобен“ во мирно време и „ограничено одговара“ во време на војна;
со статус на „фит“ во време на војна и „ограничено вклопување“ во мирно време;
отстранети од воена регистрација, ако причината за отстранување повеќе не е релевантна;
исклучени од воена регистрација, но не осудени за особено тешки и тешки кривични дела (откако доброволно ја поминале Воената воена комисија).

Исто така, целосната мобилизација на населението конкретно меѓу мажите ќе ги засега и оние кои немаат право на одложување. Можна е доброволна мобилизација за мажи одговорни за воен рок кои имаат резервација, но тие доброволно решиле да одат на служење, како и жени кои имаат фармацевтско и медицинско образование.

Како се одвива мобилизацијата?

Доколку се прогласи воена состојба и мобилизација во земјата, Украина „бара“ од своите машки деца, сами да се пријават,  особено откако ќе добијат покана.

Вработените во комисиите ќе ги проверат податоците на лицето одговорно за воена служба, ќе го потврдат или негираат правото на одложување, откако ќе ги испитаат соодветните документи. Следниот чекор е полагање на Воениот тест, каде што се утврдува степенот на соодветност на мажот за служба. За да ја поминете комисијата побрзо и поефикасно, мора да понесете со себе потврди и документи кои потврдуваат присуство на хронични заболувања. Истото важи и за попреченоста.

Доколку, како резултат на прегледите, Воената комисија одлучи дека човекот е способен за служба, ќе му се даде наредба за мобилизација, а потоа ќе биде испратен во центар за обука, каде што ќе биде подготвен за служба, ќе ги научи сите потребни вештини и ќе се пренасочи во воена единица. Времетраењето на таквата обука е 1 месец или подолго.

Засилената мобилизација претпоставува дека максималниот можен број мажи ќе бидат регрутирани во редовите на вооружените сили на Украина, бидејќи на вооружените сили имаат голема потреба од пешадија – им требаат токму оние луѓе кои упаѓаат, држат позиции и го земаат првиот удар.