ЕСМ: Приоритет се потребите на домаќинствата, а ако има вишоци струја, да се понудат на стопанството

На состанокот во Стопанската комора (СКСМ) во врска со снабдувањето со електрична енергија на големите производни капацитети во држават, од страна на Комората беа предложени мерки до Владата со кои би им се олеснила состојбата на фирмите во однос на снабдувањето со електрична енергија, соопштија од АД ЕСМ.

Меѓу другото, до АД ЕСМ беше испратен апел, доколку во текот на зимскиот период компанијата произведе вишок на електрична енергија, истата да се понуди во повластен пакет за домашните фирми кои трошат големи количини струја, а кои се во тешка состојба со оглед на тоа што се очекува електричната енергија да достигне уште повисоки цени од моменталните.
Генералниот директор, Васко Ковачевски, одговори дека АД ЕСМ веќе ги набавува потребните енергенси и го зголемува сопствениот ископ на јаглен, со цел да го максимизира производството, така што секоја количина над таа што е потребна за граѓаните, ќе има можност преку одреден модел да биде понудена на домашното стопанство.

Тој нагласи дека приоритет на ЕСМ е, пред сѐ, обезбедување на електрична енергија за граѓаните, но и за преземените обврски за покривање на загубите во мрежа на МЕПСО и ЕВН Електродстрибуција, за која цел ЕСМ го зголеми производниот план за 2022г. за 20%.
Инаку, АД ЕСМ обезбедува 100% од енергијата која ЕВН Хоум ја испорачува до домаќинствата и малите потрошувачи.