ЕУ конечно го усвои законот за вештачка интелигенција, прв од ваков вид во светот

Советот на Европската унија во вторникот го одобри Законот за вештачка интелигенција, првиот таков закон во светот кој може да постави глобален стандард за регулирање на вештачката интелигенција.

Целта на новиот закон е да се поттикне развојот и прифаќањето на безбедни и сигурни системи за вештачка интелигенција на единствениот пазар на ЕУ. Во исто време, неговата цел е да обезбеди почитување на основните права на граѓаните на ЕУ и да поттикне инвестиции и иновации во областа на вештачката интелигенција во Европа.

Законот за вештачка интелигенција се однесува само на области опфатени со законодавството на ЕУ и предвидува исклучоци како што се системи кои се користат исклучиво за воени и одбранбени цели и за истражувачки цели.

Законот го следи пристапот „заснован на ризик“, што значи дека колку е поголем ризикот од штета на општеството, толку построги се правилата.

„Овој закон, прв од ваков вид во светот, е пресвртница за ЕУ ​​и се однесува на глобалните технолошки предизвици кои создаваат можности за нашите општества и економии“, рече белгискиот државен секретар за дигитализација Матје Мишел.

Одлуката на Советот дојде откако истиот закон беше изгласан во Европскиот парламент уште на 13-ти март.

Новиот закон треба да биде објавен во Службениот весник на ЕУ во следните неколку дена, а ќе стапи на сила на 20 дена по објавувањето. Регулативата ќе почне да се применува две години по нејзиното влегување во сила, со одредени исклучоци за одредени одредби од законот.

Новиот закон разликува четири типа вештачка интелигенција според ризикот што го носат. Системите за вештачка интелигенција со многу ограничен ризик, како што се видео игрите или филтрите за спам, ќе треба да исполнуваат само благи прописи за транспарентност, додека високоризичните системи за вештачка интелигенција ќе треба да исполнат низа барања и обврски што треба да бидат одобрени на пазарот на ЕУ.

Законот забранува системи за вештачка интелигенција кои социјално оценуваат и класифицираат поединци во одредени категории – по пол, родов идентитет, раса, етничко потекло, статус на миграција, државјанство, политичко убедување, сексуална ориентација, религија и слично.

Под ештачката интелигенција со непшрифатлив ризик се подразбира складирање фотографии од лица од интернет или снимки од видео надзор, снимки за препознавање емоции на работното место и во училиштата, социјални резултати, предвидувачко полициско дејствување само врз основа на профилирање на личност. Граѓаните ќе можат да поднесуваат жалби против системи за вештачка интелигенција кои ги загрозуваат нивните права.

За да се обезбеди правилна имплементација на новиот закон, предвидено е формирање на повеќе тела како канцеларија за вештачка интелигенција во рамките на Комисијата, научен панел од независни експерти за поддршка на активностите за спроведување и други.