Евростат објави дека граѓаните на Луксембург се најбогати

Последниот извештај на Евростат покажува дека граѓаните на Луксембург и натаму се најбогати во Европската унија, со куповна моќ 2,5 пати поголема од просекот на сите други земји-членки на ЕУ.
Споредено со европскиот просек, бруто-производот по глава на жител е за 161 отсто поголем во малиот Луксембург. Ова се објаснува со фактот што платите на многу работници од пограничните земји се вклучени во резултатот на Луксембург, наведува Евростат.
Следна на листата богати е Ирска, која со своето поволно оданочување привлекува многу мултинационални компании, со бруто-производ по глава на жител за 134 отсто поголем од просекот на ЕУ.
Трета е Данска, а потоа следат Холандија, Австрија и Белгија.
Најсиромашни се граѓаните на Бугарија и Словачка.