Фирмите од индустријата и трговијата се најголеми учесници во стоковната размена

76

Претпријатијата од индустријата и трговијата реализираат најголем дел од вкупната стоковна размена со странство. Податоците на Државниот завод за статистика покакажуваат дека во 2017 година 90,4 отсто од вкупната стоковна размена е направена во овие два сектора.
Суфицитот во размената на стоки е генериран главно од претпријатијата што му припаѓаат на секторот индустрија, а дефицитот од секторот трговија.
Околу половина од вкупната вредност на извозот и на увозот е концентрирана во првите 50 претпријатија.
На страната на извозот, кај фирмите што се јавуваат како извозник и увозник истовремено, највисока вредност на извозот е реализирана од секторот индустрија 88,4 отсто од вкупниот извоз. На страната на увозот се забележува истата појава, односно 53,3 отсто од вкупниот увоз е реализиран од претпријатијата од секторот индустрија што се јавуваат како увозник и извозник истовремено.
На страната на извозот, микропретпријатијата имаат најголемо учество во структурата според бројот на претпријатија 51,6 отсто, а во создавањето на вкупната вредност во секторот трговија учествуваат со 34,9 отсто.

Големите претпријатија, покрај нивното незначително учество од 2,9 отсто во структурата според бројот на претпријатија, во создавањето на вкупната вредност во секторот индустрија учествуваат со 78,7 отсто. Покрај нивното незначително учество од 1,6 отсто во структурата според бројот на претпријатија, во создавањето на вкупната вредност во секторот индустрија овие претпријатија учествуваат со 73,4 отсто.

Доколку преземете содржина од оваа страница, во целост сте се согласиле со нејзините Услови за користење.